Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem i właścicielem strony znajdującej się pod adresem poradniacontigo.pl jest Gabinet Psychologiczny Agnieszka Stawarz (regon 691793494) o numerze NIP 815-135-78-62 z siedzibą w Łańcucie, 37-100 ul. Jana Cetnarskiego 14.
 2. Strona poradniacontigo.pl, zwana dalej Serwisem, świadczy usługi psychologiczne online.
 3. Osoby świadczące usługi psychologiczne online wykształcenie oraz kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynności.
 • 2. Usługi i płatności
 1. Usługi online świadczone są przez Serwis za pomocą programu Skype.
 2. Ceny rezerwacji poszczególnych usług, według których pobierane są opłaty, znajdują się w aktualnym cenniku, dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 3. Płatność za usługę online dokonywane są przelewem. Płatność za usługę świadczoną w gabinecie stacjonarnym odbywa się przed wizytą przelewem lub gotówką.
 4. Klient może zmienić termin zarezerwowanej usługi online, po uprzednim skontaktowaniu się z Serwisem, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
 5. Klient może anulować zarezerwowaną usługę online poprzez kontakt z Serwisem. Jeśli anulowanie nastąpi 24 godziny przed zarezerwowanym terminem wykonania usługi, wpłacona kwota pieniężna zostanie zwrócona klientowi.
 6. Jeśli zarezerwowana i opłacona usługa nie zostanie wykonana z winy Serwisu, klient otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy.
 • 3. Forma świadczenia usług psychologicznych
 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić zarówno poprzez spotkanie w gabinecie stacjonarnym jak i wideokonferencje.
 1. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 2. Klient dokonując wyboru wirtualnej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza że ma warunki, żeby z tej usługi skorzystać (dostęp do Internetu, konto w serwisie Skype)
 • 3. O terapii
 1. Terapia online jest prowadzona w nurcie poznawczo behawioralnym. Ten rodzaj terapii opiera się na współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Terapia w gabinecie stacjonarnym może odbywać się w nurcie poznawczo behawioralnym lub w nurcie psychodynamicznym - w zależności od tego którego Klient wybierze terapeutę.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stosowania metod terapeutycznych dopasowanych do potrzeb klienta.
 4. Pierwsze spotkania (1-3) mają charakter konsultacyjny. Zwykle na drugim lub trzecim spotkaniu omawiane są zasady terapii oraz ustalany jest plan współpracy.
 5. Klient zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń terapeuty w tym pracy własnej pomiędzy spotkaniami
 6. Poza sesjami klient może otrzymywać produkty dystrybuowane drogą elektroniczną. Stanowią one pakiety materiałów uzupełniających do świadczonych usług oraz posiadają formę dokumentów pdf, doc, xls, ppt, jpg oraz analogicznych formatów standardowo wykorzystywanych w praktyce rynkowej.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania treści zawartych w realizacjach usług świadczonych przez Internet bez zgody Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
 5. a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).