Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Dane klienta niezbędne do wykonania usług świadczonych przez Serwis a pobierane przez  ten Serwis i Usługodawca, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów udzielania  efektywnej pomocy psychologicznej. Zgromadzone dane umożliwiają Usługodawcy  orientowanie się w sprawach klienta i służą opracowywaniu konkretnych sposobów pomocy. 

2. Dane gromadzone przez Serwis i Usługodawcę nie będą przekazywane osobom trzecim ani  instytucjom. 

3. Dane, o które klient jest proszony w trakcie rezerwacji wizyty online lub w formularzu  kontaktowym są niezbędne do realizacji usługi. Podanie tych danych jest dobrowolne,  a wszelkie informacje będą wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia Klientowi  skorzystanie z usług 

4. Po zarezerwowaniu i opłaceniu usługi przez Klienta Usługodawca skontaktuje się z nim  elektronicznie lub telefonicznie w celu uzgodnienia szczegółów wizyty.