O terapii

O terapii

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna przez Internet?

Współpraca z psychoterapeutą online zaczyna się w momencie kiedy klient zgłasza się do psychologa. Powody zgłoszenia mogą być różne, jednak zazwyczaj dzieje się to w momencie kiedy klient odczuwa duży dyskomfort i coś chce zmienić.Na pierwszym spotkaniu terapeuta online wyjaśnia na czym polega terapia w nurcie poznawczo behawioralny, a później przystępuje do rozmowy z klientem. Mniej więcej trzy pierwsze spotkania służą przeprowadzeniu wywiadu i lepszemu poznaniu się. Po tym czasie psycholog oraz klient wspólnie ustalają cele terapii i plan działania.

Terapia poznawczo-behawioralna online nie różni się od tej prowadzonej w gabinecie stacjonarnym. Najważniejszymi jej elementami są sesje terapeutyczne oraz praca własne klienta pomiędzy spotkaniami. Ze względu na element pracy własnej w terapii poznawczo behawioralnej bardzo ważna jest motywacja.

Terapia poznawczo behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod terapeutycznych. Co więcej, w przypadku niektórych problemów, pozytywne efekty widać już po kilku miesiącach.

Terapia poznawczo behawioralna online tak jak ta w gabinecie ma kilka cech charakterystycznych, które odróżniają ją od innych form terapii. Jest ona terapią zorientowaną na cel i skupioną na szukaniu rozwiązania konkretnych problemów – dlatego tak ważne jest, żeby w trakcie początkowych spotkań uzyskać jak najszerszy obraz.

Ważne jest również to, że skupia się ona na aktualnych problemach pacjenta – jednak rozmowy o przeszłości są konieczne w celu poznania co wpłynęło sposób spostrzegania innych ludzi, świata i samego siebie.

Kolejną cechą jest to, że praca z klientem ma określoną strukturę. Sposób postępowania jest określany w trakcie pierwszych spotkań, a później może być modyfikowany w razie potrzeby. 
W terapii poznawczo behawioralnej istotna jest również relacja pomiędzy klientem a terapeutą. Na pierwszym spotkaniu podpisywany jest kontrakt, który ma na celu ochronę zarówno klienta jak i terapeuty.

Zakończenie terapii następuje kiedy cele ustalone na początku współpracy zostaną osiągnięte.